paziņojumi‎ > ‎

Vasaras nometnes "Palīdzēsim.lv" bērniem un jauniešiem

Publicēja 2012. gada 18. maijs 14:36Renāte Robežniece
Jau ceturto gadu labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” vēlas piepildīt daudzu bērnu un jauniešu sapni – piedalīties aizraujošā vasaras nometnē! Šogad plānojam  3 vasaras nometnes, kopumā 60 bērniem un jauniešiem. 

Nometnes paredzētas bērniem un jauniešiem, kuriem pašiem nav iespēju tur pabūt (jauniešiem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem). Šogad plānojam vasaras nometni arī Latgales audžuģimeņu bērniem. 

Par to, cik vasaras nometnes un dažādi izglītības, kultūras, sporta un radošie pasākumi ir svarīgi, arvien vairāk pārliecināmies, rīkojot dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējas pabūt ārpus mājām un ierastās vides, kas brīžiem ir pat ļoti skarba. Dažam tā ir slimība, dažam nebūt ne vieglie dzīves apstākļi, dažam agrākos gados piedzīvota trauma (vardarbība, alkohols ģimenē).

Ar visliekāko gandarījumu skatāmies uz šiem bērniem un jauniešiem, kuri pēc nometnes apmeklējuma ir „atvērušies”, kļuvuši komunikablāki, sabiedriskāki, draudzīgāki un atsaucīgāki!
Lūdzam jūsu atbalstu, lai varētu noorganizēt nometnes:
- No 02.07.- 07.07.12. sešu dienu nometne „Tu to vari!” Koknesē.
20 bērni un jaunieši vecumā no 11-20 gadiem – “Jauniešu klubiņa” dalībnieki (jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem un no sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm).
- No 6.-11.08.12  sešu  dienu nometne pie Rāznas ezera, „Esam kopā!”
20 bērni un jaunieši no Latgales audžuģimenēm - bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kas uz doto brīdi atrodas audžuģimenēs.
- 2012.g. vasarā, 4 dienu nometne „Iepazīsti lauku dzīvi" Elejā
20 Rīgas, Jūrmalas u.c. lielāko pilsētu bērni un jaunieši vecumā no 11-22 gadiem no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm. 

Lai nometnes varētu veiksmīgi norisināties mums ir nepieciešami līdzekļi, kas šobrīd sastāda 6227,47 LVL

Šajā summā ietilpst ēdināšana, profesionāla nometnes vadītāja un pedagogu algošana, transports, materiāli radošajām darbnīcām, transports speciālistiem, nometnes inventārs, ekskursijas u.c. nometnes īstenošanai tik nepieciešamas lietas.

Palīdziet šogad 60 jauniešiem izbaudīt vasaras nometni, kurā viņi iegūs tik daudz!
Palīdzēt jūs varat:

Ziedojot organizācijas kontā līdzekļus ar norādi "vasaras nometnei": 

NODIBINĀJUMS “PALĪDZĒSIM.LV”
Vienotais reģ. Nr. 40008137568
Adrese: Jauniela 21-1, Rīga, LV-1050

NORĒĶINU REKVIZĪTI:
AS “SEB banka”
LV90UNLA0050013761397 
SWIFT kods: UNLALV2X

VAI ARĪ 
PIEZVANOT PA TĀLRUNI 90006888 UN ZIEDOJOT 1,-Ls
Comments